ĐẤT GẦN FPT GIÁ RẺ – SỔ HỒNG TRAO TAY

Cập Nhập một vài Lô Đất Giá Tốt gần Trường FPT Đà Nẵng và Khu Đô Thị FPT Đà Nẵng .
🌴– Mặt tiền Đường 5.5 m + lề 3m
– 6 x 20 = 120 m² giá 1 tỷ 6xx
– 5 x 18 = 90 m² giá 1 tỷ 550
🌻 Mặt tiền Đường 7.5m + lề 5m
4.5 x 24.5 = 110 m² giá 1 tỷ 550
5 x 24.5 = 122.5 m² giá 1 tỷ 7 ( đường cụt )
5 x 24.5 = 122.5m giá 1 tỷ 750 ( đường thông )
7 x 24.5 = 171.5 m² giá 2 tỷ 1
🌻 Mặt tiền Đường 10.5m + lề 6m
5 x 24.5 = 122.5 m² giá 1 tỷ 750
7 x 24.5 = 171.5 m² giá 2 tỷ 5
🌟🌟🌟Tất cả sổ Hồng Trao Tay
𝐆𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 : 𝟎𝟗𝟎𝟓 𝟓𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎 ( 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧 ) để xem đất trực tiếp và chốt cọc
Trang Fanface :
https://www.facebook.com/datkhudothinamdanang