Địa Chỉ

Đường Nguyễn Gia Thiều , KĐT số 3, Điện Bàn, Điện Ngọc, Quảng Nam

Số Điện Thoại

0937.179.579 – 0905.575.000

Email

trantin.bdsdn@gmail.com