KHU ĐÔ THỊ 7B – COCO CENTER HOUSE

14Th4 Khu Đô Thị 7B – dự án vàng cho các nhà đầu tư ! Dự án khu đô thị 7B, nằm trên địa bàn xã Điện Nam, Điện Ngọc – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam là dự án trọng điểm hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư Bất

KHU ĐÔ THỊ GAIA CITY

Giới thiệu Khu đô thị GAIA City nằm trên dường Dũng Sĩ Điện Ngọc, trong quy hoạch khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc và Nam Đà Nẵng. Dự án có quy mô 19 ha được bao bọc bởi khu dân cư hiện hữu và khu đô thị đã được quy